symp
 • Szakembereink

  garantáltan
  • gyorsan,
  • célorientáltan,
  • körültekintően,
  • komplex szemlélettel és módon,
  • hatékonyan dolgoznak,
  a versenyszférában 20 éves kiválasztási és beválási tapasztalatokkal rendelkeznek. Szakértőink minden napjukat “éles terepen” töltik, ahol felelős és hatékony támogatói tudnak lenni a döntéshelyzetben lévőknek vagy abba kényszerülőknek. Pszichológus, pedagógus, andragógus diplomájuk, pályaválasztási, HR, munkaerő-piaci, mentálhigiénés, krízisintervenciós, grafológus képzettségük, felkészültségük és gyakorlatuk, szakigazgatási, sport- és alkotói múltjuk tapasztalataira cégek, szervezetek vezetői éppúgy számíthatnak, mint magánszemélyek.
  Eredménykényszer, váltás, innovációk és krízis esetén specialistáink azonnali beavatkozásra is készen állnak.

Cégek, szervezetek, teamek

"Ma egy öltés. Holnap kilenc."

Azonnali vezetői és teamhatékonyság-növelés

Egy 2013-as európai felmérés szerint
• Magyarországon dolgoznak a 4. legtöbbet Európában,
• ugyanakkor hatékonyságban utolsó előttiek vagyunk.

Fordítsunk meg az arányt negyedév alatt!

Biztosra akar menni?

Tulajdonosok, teamek, felső-, közép- és operatív vezetők, kulcsemberek, fiatalok, rendszerszerű vagy eseti támogatása, mentorálása:

• azonnali önhatékonyság- és eredménynövelés,
• váltás, vátozások menedzselése,
• időzített, ütemezett extrém magas teljesítmény realizálása,
• érzékeny vagy bonyolult döntéshelyzetek,
• stratégiai kérdések, innovációs kihívások,
• tartós vagy elmélyülő nehézségek, problémák,
• veszélyeztetettség, válsághelyzetek beazonosítása, kezelése, meg- illetve feloldása,
• preventív humánkockázati feladatok elvégzése,
• a humánbiztonság stabilizálása.
HR innováció

• kiválasztás
• munka- és vezetői csapat felépítése
• meglévő teamek korrekciója, fejlesztése, megújítása
• stratégiai szintű vezetői tanácsadás, coaching, szupervízió
• szervezet- és folyamatfejlesztés, -átalakítás
• kulcs- és kritikus tényezők beazonosítása, krízishelyzetek gyorskezelése

Személyes, mentális, szociális egészség

• műszeres és pszichometrikus teljesítménydiagnosztika
• élettani, pszichofiziológiai, mentális státusok
• teljesítmény- és fejlődési potenciálok
• kockázati, gátló,
• segítő tényezők
• exkluzív, kizárólag egyéni fejlesztési és regenerálódási program
• 6 hetes korrekciós, optimalizálási ciklusok, utánméréssel

VÁLTÁS
• aktuális élethelyzetek, életszakaszok értelmezése
• kérdések pontos megfogalmazása, problémák beazonosítása
• alternatívák feltárása, gátló és segítő tényezők
• változásviszonyulás
• váltás, döntés támogatása, megerősítése
• finomhangolás, korrekciók
• válsághelyzetben (krízis) is

Korábbi szakmai programok (példák):

Nálunk akár 12 óra alatt kiderül, munkatársa miben/hogyan lehet a legjobb!A Selfcode egyedülálló módszertan. A személyes és teamhatékonyságot, eredményességet alapjaiban meghatározó kérdésekre, kihívásokra válaszolunk, s nyújtunk azokban megvalósítható, variabilis alternatívákat, egyedi szakértői támogatást. Módszereink gyakorlatiasak, gyorsak, hatékonyak, 20 év beválási tapasztalatain alapulnak. Eredményeink konkrétak, paradigmaváltások esetén is azonnal és biztonsággal alkalmazhatók:
• valós, azonnali eredmények,
• kockázat- és potenciálfeltárás,
• korrekciók, specializációk, finomhangolás,
• erőforrás-hatékonyság.

Teamek

• nincs időveszteség, kockázat, stressz, bizonytalankodás, kényszer, rossz döntés
• mindenki a helyére kerül
• alternatívák beazonosítása adott szervezeti stuktúrában
• "érzékeny" pozíciók, "érinthetetlen" vagy problémás kollégák diszkrét optimalizálása

Humánkockázat


• Átfogó (stratégiai-működési-innovációs), komplex,
• preventív (megelőző kiválasztás, teamkorrekciók),
• utánkövető (monitoring, kontroll)
programunk azonnali, releváns megoldásokat nyújt.
Gyakorlati alkalmazásával
• időben beazonosíthatók azok a munkavállalók, akik figyelmetlenségből vagy szándékosan kárt okozhatnak, vagy ennek kockázatát hordozzák,
• megakadályozhatók a visszaélések, csalások,
• információlopásból, adatszivárgásból keletkező károk,
• nagyságrendileg csökkenthető a humánkockázat,
• stabilizálódhat majd javulhat a humánbiztonság.

KRÍZIS
• válsághelyzet előjelei, elmélyülése
• kezelése, krízisintervenció

TARTÓS PROBLÉMÁK
• megküzdési problémák, eszköztelenség, alkalmatlanság érzése
• elhárító mechanizmusok
• indulat- és impulzuskontroll
• függőségek: munka, képernyő, játék, dohányzás, alkohol, társ stb.
• stressz, kudarc, frusztráció
• energiadeficit, energiavesztés